Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el disseny gràfic, són propietat de la Ruta del Xató o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Ruta del Xató.

Tots els drets estan reservats. Únicament s’autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació facilitada a través d’aquest web és de caràcter informatiu i no dóna fe de l’autenticitat del contingut.
La Ruta del Xató es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració del web, així com les seves informacions. D’igual manera, l’ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d’aquests serveis.
la Ruta del Xató no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.

La Ruta del Xató no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Política de privacitat

El formulari d’aquest lloc web sol·licita als usuaris i usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc. L’enviament d’aquestes dades per part de l’usuari o usuària pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

La Ruta del Xató garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les persones de les quals la Ruta del Xató posseeixi dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal:

La Ruta del Xató
C. Pep Ventura, 53, 3er 3ra
08810 Sant Pere de Ribes
Barcelona

Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).