XVè Concurs Nacional de Xató (Festival del Xató i la cuina d’hivern de Vilanova i la Geltrú)

mercredi 17 novembre 2010 admin

Bases del concurs

1.La participació serà a títol individual i cada
participant haurà de realitzar tot el procés
d’elaboració i confecció de la salsa del xató.

2. Podrà concursar-hi tota persona major d’edat,
essent les places limitades.

3. L’organització facilitarà als concursants el
morter, la maça, l’oli i un davantal.

4. Anirà a càrrec de cada participant portar la
resta d’ingredients necessaris per elaborar un
morter de salsa de Xató de Vilanova.

5. Seguint la recepta del Xató de Vilanova, tots
els ingredients hauran de ser en cru, excepte la
nyora, que podrà portar-se escaldada o
macerada. S’admetrà la incorporació d’un nou
ingredient, però sempre en cru.

6. L’horari del concurs serà d’11h a 12 hores del
matí, amb una hora de temps màxim per a
l’execució de la salsa del xató.

7. Els concursants s’hauran de presentar a
l’organització a les 10:45h.

8. El jurat qualificador atorgarà els premis
següents:
Primer Premi: 200€
Segon Premi: 150€
Tercer Premi: 100€

A més s’entregarà un diploma a tots els
participants. Els tres primers classificats seran
investits Mestres Xatonaires.

9. El/la participant, pel sol fet d’inscriure’s,
accepta les presents bases.

10. L’incompliment de qualsevol dels punts
anteriors serà motiu de desqualificació del
participant per part del jurat.

11. Qualsevol circumstància no prevista en les
presents bases, serà resolta pel jurat.

12. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Inscripcions (gratuïtes)
De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Oficina de Desenvolupament Local i
Promoció Ciutat de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Vila, núm. 11, 2n pis.
T. 93 814 18 18

El termini d’inscripció finalitza el dijous 18 de
novembre a les 14h.

Més informació

AUTHOR

Avatar
admin